Läkemedel

Det finns många saker som påverkar hur rent vårt vatten är. I Sverige är riskerna från ökade halter kemikalier och medicinrester i vårt dricksvatten det hot som är mest aktuellt idag.

Renheten i vårt vatten är en fråga som berör var och en som sätter hälsan högt. Hur påverkas livet för att barn som utsätts för små mängder medicinrester under hela livet? Vi vet inte än eftersom detta är ett nytt fenomen.

Det finns många saker som påverkar hur rent vårt vatten är. Klimatförändring kan snabbt orsaka hot som t.ex. i Pakistan p.g.a. mikrobiologiska organismer. En ökad humushalt eller urlakning av kemikalier från avfallsdeponier kan förändra näringshalten i vårt vatten. Även om dessa är ett hot för vårt dricksvatten så är riskerna från ökade halter kemikalier och medicinrester i vårt dricksvatten det hotet som är mest aktuellt i Sverige idag.

Svenska myndigheter har nu anmälts till Justitiekanslern (JK) för hanteringen av svininfluensan och kampanjen för massvaccinering. Detta har aldrig tidigare inträffat i Sverige!