Analyslabb

Här finner du information om företag som förmedlar funktionstester och andra tester som kan avslöja bakomliggande orsak till bristande hälsa.


EU Bio Tek är representant för US Bio Tek och förmedlar tester för födoämnesöverkänslighet och kemikalietestning.

 EU BioTek Skandinavia AS, Postboks  124, 2041 Kløfta, Norge
Telefon: +47 63 97 69 90,  fax: +47 63 97 69 91


Genova/Metametrix funktionsanalyser och gentester, tarmpermeabilitetstest, parasitologitest, funktionell avgiftningsförmåga, födoämnesprofiler mm och förmedlas i Sverige av 

Nordic Laboratories Nygade 6, 3 sal, 1164 Copenhagen K, Danmark
Tel: +45 33 75 10 00 


Hårmineralanalys – NutriTech är representant i Skandinavien för Trace Elements, Inc. ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag som finns representerat i mer än 30 länder och är världsledande inom detta område idag. På deras hemsida finner du certifierade terapeuter som utför hårmineralanalyser.

NutriTech Analysservice, Box 7033, 402 31 Göteborg, Sverige
Tel: +46 (0)31-13 93 33 Fax: +46 (0)31-13 93 34


ImuPro matintoleranstest och flera funktionstester förmedlas i Sverige av:

Almodo Medical AB, Kaptensgatan 3, 114 57 Stockholm, Sverige
Tel: +468-579 191 80


Metalljontest är en enkel klinisk test som används för att spåra tungmetaller och kroppens avgiftningskapacitet. Test av kvicksilver, bly, zink, koppar, kadmium och andra metaller i den yttre och därmed inre miljön.

Vital Body & Soul Hälleflundragatan 18, 426 58 V. Frölunda, Sverige
Tel: +46 (0)31-47 47 02 Fax: +46 (0)31-47 49 60


Nordic Laboratories distribuerar EUs största sortiment av funktionstester. Som fristående, obunden återförsäljare, erbjuds tester med en hög grad av kvalitetskontroll, tillförlitlighet och klinisk relevans.

Nordic Laboratories, Nygade 6, 3 sal, 1164 Copenhagen K, Danmark
Tel: +45 33 75 10 00