Elektrosmog

Underkastelsen är en film om de hundratals kemikalier vi bär i vårt blod.. som ett resultat av den oerhörda mängd kemikalier vi sedan andra världskriget spritt i vår miljö.

Filmen visar på en sida av miljön som det är för tyst om idag. Stefan Jarl anser att vi underkastat oss denna miljö och berättar om "kriget mot oss själva och mänsklighetens möjligheter att överleva det".

- Den viktigaste film jag gjort. Någonsin - berättar regissören Stefan Jarl

Energisnåla alternativ till glödlampan har hittils lyst med sin frånvaro. Men nu börjar hoppet om ofarliga alternativ att tändas. Här kommer några förslag.

En VARM kvicksilverlampa som gått sönder ska enligt Kemikalieinspektionen hanteras så här:

Tre månader efter att en familj installerat 30 s.k. lågenergilampor rapporterar en amerikansk spetsteknologisk forskare att familjen drabbats av ohälsa. Under de tre månaderna utvecklade alla familjemedlemmarna olika hälsoproblem: kronisk migrän, illamående, hudutslag och artritliknande symtom. Tre månaders sjukvårdskostnader bekräftar symtomen, men deras läkare rapporterar att man inte kunde hitta något fel på dem. Till slut tog familjen bort alla 30 lamporna och som genom ett trollslag blev samtliga familjemedlemmar av med sina irriterande hälsoproblem på två dagar!

Forskare påstår att strålning från telefonlurar orsakar en mystisk nerbrytning av bikolonier. Det låter som en skräckfilm. Verkligheten är att strålning från mobiltelefoner och andra high tech prylar kan komma att utrota världens bin och leda till alvarlig näringsbrist. Större delen av världens jordbruk är beroende av bin för pollinering.

Undvik trådlöst för barnens skull läser vi i Dalarnas Tidningar angående EEA's varning för mobilstrålning från telefoner. EEA - The European Environmental Agency är en av de viktigaste miljöorganisationerna inom EU. De gick nyligen ut och varnade för strålning från mobiltelefoner, mobilmaster och trådlösa nätverk efter att en granskning, gjord av The BioInitiative Working Group, visat att gränsvärdena är tusentals gånger för höga. Samtidigt kan en brittisk rapport inte utesluta cancer på grund av samma strålning.

Forskningen om mobiltelefoner är ännu begränsad, men den visar hur litet vi egentligen vet om riskerna med mobiltelefoni.

Nu blir mobilfria zoner i kollektivtrafiken verklighet

Pressmeddelande, Miljöpartiet de Gröna i Stockholms läns landsting, 30 maj 2006

Sverige var en av de första länderna att utnyttja mobiltelefoner och användningen sprids som en elektromagnetisk löpeld. Forskare är oeniga om riskerna men oenigheten kan också komma av ekonomiska intressen som påverkar publiseringen av resultaten.