EU och Codex

Den 21 mars kommer EU-parlamentet att rösta om att godkänna hälsopåståenden som finns med på en speciell lista. Denna lista innehåller endast 220 påståenden av ca 2.500.

Energisnåla alternativ till glödlampan har hittils lyst med sin frånvaro. Men nu börjar hoppet om ofarliga alternativ att tändas. Här kommer några förslag.

Är du medveten om att EU har beslutat att lågenergilampor ska ersätta "vanliga" glödlampor från och med 2012? Inför dessa drastiska åtgärder föreslår Kanariefågeln att du läser följande rapport ur brittiska The Sunday Times som hävdar att hundratals fabriksanställda blir sjuka av kvicksilvret som används i tillverkningen av lågenergilampor för industriländerna.

En VARM kvicksilverlampa som gått sönder ska enligt Kemikalieinspektionen hanteras så här:

Tre månader efter att en familj installerat 30 s.k. lågenergilampor rapporterar en amerikansk spetsteknologisk forskare att familjen drabbats av ohälsa. Under de tre månaderna utvecklade alla familjemedlemmarna olika hälsoproblem: kronisk migrän, illamående, hudutslag och artritliknande symtom. Tre månaders sjukvårdskostnader bekräftar symtomen, men deras läkare rapporterar att man inte kunde hitta något fel på dem. Till slut tog familjen bort alla 30 lamporna och som genom ett trollslag blev samtliga familjemedlemmar av med sina irriterande hälsoproblem på två dagar!

I måndags försvarade Irlands hälsofackhandel sin inlaga mot Europakommissionens planerade fastställande av högsta tillåtna dagsdoser av vitamin- och mineraltillskott inom EU. The Irish Association of Health Stores (IAHS) inlämnade sin petition till EU i december 2007.

Codex Alimentarius startades av WHO och FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) med början 1961 och har till uppgift att "harmonisera" lagar om livsmedel och kosttillskott i hela världen. I vissa länder anses kosttillskott vara läkemedel och i andra länder anses läkemedel vara kosttillskott. Inom EU har detta bland annat lett till ett Kosttillskottsdirektiv, ett Läkemedelsdirektiv och till direktivet Reglering om Hälsopåståenden.

National Health Federation (NHF) är den enda bland de internationella "non-governmental" organisationer (NGO) vars målsättning är hälsofrihet för konsumenten. NHF är alltid med på Codex CCFNDSU möten eftersom varje möte handlar om konsumentens rätt till mat och kosttillskott i någon form. I år handlar det om rätten till tydliga hälsopåståenden och behoven av ett bättre riskbedömningsförfarande, baserat på människans behov av näringsämnen utifrån dagens läge.

Nordiska rådet tog idag viktiga beslut som kan leda till märkning av GMO-produkter i Norden. Eftersom ingen vet hur genmanipulerade livsmedel påverkar djur och människor vill Nordiska rådet införa frivilliga GMO-fria zoner och en skärpt märkning av GMO-produkter i Norden. Genom att upprätta GMO-fria zoner kan Norden få en konkurrensfördel som producent av ekologiska GMO-fria produkter.

EU tänker inte förbjuda kosttillskott. Bara göra det svårt att använda.
Projektet Vitamin Freedom frågar "Vad tänker du göra åt det?"