Forskning

Det finns många saker som påverkar hur rent vårt vatten är. I Sverige är riskerna från ökade halter kemikalier och medicinrester i vårt dricksvatten det hot som är mest aktuellt idag.

Renheten i vårt vatten är en fråga som berör var och en som sätter hälsan högt. Hur påverkas livet för att barn som utsätts för små mängder medicinrester under hela livet? Vi vet inte än eftersom detta är ett nytt fenomen.

Under hösten 2009 rådde det en svininfluensa pandemi. En del människor var rädda för att inte hinna bli vaccinerade i tid medan andra var rädda för vaccinets biverkningar och föredrog att ta sina chanser utan vaccin eller att skydda sig med naturliga medel som Echinacea eller FörsvarVital.

Ingen vet hur många människor som drabbades av svininfluensan. Alla typer av influensa misstänktes vara svininfluensan! Rädslan som spreds ledde till att de som var sjuka fick sköta sig själva och ibland nekades den vård de behövde. Mycket få blodprover togs.

Tjugofem besökare åkte till ett buddhistiskt tempel för att delta i munkarnas vardag - inklusive deras traditionella vegetariska kost. Besöket varade fem dagar.

Underkastelsen är en film om de hundratals kemikalier vi bär i vårt blod.. som ett resultat av den oerhörda mängd kemikalier vi sedan andra världskriget spritt i vår miljö.

Filmen visar på en sida av miljön som det är för tyst om idag. Stefan Jarl anser att vi underkastat oss denna miljö och berättar om "kriget mot oss själva och mänsklighetens möjligheter att överleva det".

- Den viktigaste film jag gjort. Någonsin - berättar regissören Stefan Jarl

Nu när våren närmar sig kan det vara dags att plantera några frön. Detta är även ett perfekt tillfälle att testa mikrovågornas effekt. Köp en påse med tomatfrön. Fyll två blomkrukor med jord och plantera några frön i varje. Märk krukorna "kranvatten" och "mikrovatten" och vattna dem därefter. Förbered nytt mikrovatten dagligen åt krukan som markerats "mikrovatten". Fyll en glasflaska med vatten som du värmer i mikron och låt den svalna innan du vattnar "mikrokrukan".

Grönsakers näringsvärde påverkas lätt när de tillagas. Det är till exempel nyttigare att ångkoka grönsaker än att koka dem i vatten eftersom många näringsämnen läcker ut i vattnet. Och när broccoli tillagas i mikrovågsugn minskar dess östrogenbalanserande egenskaper markant jämfört med ångkokt broccoli. Indolhalten hos mikrovärmd broccoli är 74 % lägre än hos rå broccoli och C-vitaminhalten 40 % lägre. (Vallejo et al 2007)

Den världsberömda kungliga gosskören i Köpenhamn börjar få problem. När de 13-åriga pojkarna ska ut på sin efterlängtade världsturné är det många som inte längre får vara med. Orsaken är att pojkarna tycks hamna i målbrottet allt tidigare. Kemikalier i vår närmiljö kan vara orsaken.

Det finns flera växter med naturliga bakterie- och virushämmande egenskaper. Tre av de mest välkända är echinacea, fläder och propolis. Mindre kända ämnen är laurinsyra, som finns i bröstmjölk, getmjölk och kokosfett, samt lysin, en aminosyra som finns i kött, ägg och protein. Båda har visat sig vara effektiva mot virus. Sedan har vi förstås allicin, ett av vitlökens huvudämnen. Detta är det mest spännande naturliga ämnet eftersom det är effektivt mot både svamp, virus och mördarbakterien MRSA.

Det virusämnet som finns i årets influensavirus är en släkting till det nya svininfluensaviruset H1N1, men troligen ger vaccinet trots detta inget eller mycket litet skydd mot det nya viruset.  Influensavaccin innehåller ofta ett antal kemiska ämnen inklusive etylenglykol (frostskyddsmedel), formaldehyd, fenol (karbolsyra) och även antibiotika såsom neomycin och streptomycin.

Energisnåla alternativ till glödlampan har hittils lyst med sin frånvaro. Men nu börjar hoppet om ofarliga alternativ att tändas. Här kommer några förslag.