Genmanipulering

Nordiska rådet tog idag viktiga beslut som kan leda till märkning av GMO-produkter i Norden. Eftersom ingen vet hur genmanipulerade livsmedel påverkar djur och människor vill Nordiska rådet införa frivilliga GMO-fria zoner och en skärpt märkning av GMO-produkter i Norden. Genom att upprätta GMO-fria zoner kan Norden få en konkurrensfördel som producent av ekologiska GMO-fria produkter.

Livsmedelsverket lever i illusionen om att Sverige är undantagen från miljörisker när det gäller fisk. Gillar du tonfisksallad? Då är det dags att kolla Environmental Working Group's sida där du kan räkna ut hur mycket tonfisk du tål att äta per vecka. Kom ihåg att mycket av den fisk som finns på din tallrik kommer från stilla havet och atlanten som ligger långt från Livsmedelsverkets kunskapsområde.

 Scan eller Swedish Meats beslutade 2005 att tillåta kött från djur som ätit genmodifierat foder. Siljans chark ställde sig i samma led, men efter uppror i Dalarna ändrade de sig och använder nu inte kött från djur som utfodrats med genmodifierade grödor.
Sunt bondförnuft är värt sin vikt i guld i det här fallet. Scan kan eventuellt öka sin vinst genom beslutet om genmodifiering, men de verkliga vinnarna i längden är företagen som vågar sätta människan före vinsten, som Siljans chark i Dalarna nu gjort.


EU tvingas påskynda godkännande av genmanipulering enligt BBC News, 06-09-29

Världens största risföretag stoppar all import av ris från USA. Bayers illegala genmanipulering skadar USA's risindustri.

Juli 2006 upptäckte Bayer CropScience genmanipulerat ris bland kommersiell säd (LLRICE601) och anmälde detta.1 Genmanipulering är relativt vanligt på grund av korspollinering men även kontaminering under transport. De grödor som påverkas oftast är soja och majs. Men nu har man även hittat genmanipulerat ris bland säd producerat för kommersiellt bruk i USA. Enligt USDA – USA’s jordbruksdepartement – försöker man utveckla säd som är tolerant mot herbicider. Produkten har inte granskats för kommersiellt bruk, men trots detta finns den redan nu i kommersiell säd.