Hälsa

Den 21 mars kommer EU-parlamentet att rösta om att godkänna hälsopåståenden som finns med på en speciell lista. Denna lista innehåller endast 220 påståenden av ca 2.500.

Artikeln Att värma mat och vatten i mikron ledde till ett intressant experiment. Två av medlemmarna i Kanariefågelns nätverk, Kristina och Rune, berättar hur de gick till väga när de testade vilken typ av vatten tomatplantor trivs bäst med.

Det finns många saker som påverkar hur rent vårt vatten är. I Sverige är riskerna från ökade halter kemikalier och medicinrester i vårt dricksvatten det hot som är mest aktuellt idag.

Renheten i vårt vatten är en fråga som berör var och en som sätter hälsan högt. Hur påverkas livet för att barn som utsätts för små mängder medicinrester under hela livet? Vi vet inte än eftersom detta är ett nytt fenomen.

En bonde från Nya Zeeland var på väg att dö av svininfluensa sommaren 2010 men hans fru och familj vägrade att ge upp! Läkarna ville stänga av livsuppehållande apparaterna men familjen beslöt att hitta ett alternativ. De fick förslaget att prova intravenös C-vitamin och gjorde allt för att genomföra detta - trots motstånd från sjukhusets personal som sa att det tjänade ingenting till. Bonden är idag helt återställd och menar att det var C-vitaminet och familjens envishet som räddade hans liv.

Under hösten 2009 rådde det en svininfluensa pandemi. En del människor var rädda för att inte hinna bli vaccinerade i tid medan andra var rädda för vaccinets biverkningar och föredrog att ta sina chanser utan vaccin eller att skydda sig med naturliga medel som Echinacea eller FörsvarVital.

Ingen vet hur många människor som drabbades av svininfluensan. Alla typer av influensa misstänktes vara svininfluensan! Rädslan som spreds ledde till att de som var sjuka fick sköta sig själva och ibland nekades den vård de behövde. Mycket få blodprover togs.

Det finns många saker som påverkar hur rent vårt vatten är. Klimatförändring kan snabbt orsaka hot som t.ex. i Pakistan p.g.a. mikrobiologiska organismer. En ökad humushalt eller urlakning av kemikalier från avfallsdeponier kan förändra näringshalten i vårt vatten. Även om dessa är ett hot för vårt dricksvatten så är riskerna från ökade halter kemikalier och medicinrester i vårt dricksvatten det hotet som är mest aktuellt i Sverige idag.

Tjugofem besökare åkte till ett buddhistiskt tempel för att delta i munkarnas vardag - inklusive deras traditionella vegetariska kost. Besöket varade fem dagar.

Underkastelsen är en film om de hundratals kemikalier vi bär i vårt blod.. som ett resultat av den oerhörda mängd kemikalier vi sedan andra världskriget spritt i vår miljö.

Filmen visar på en sida av miljön som det är för tyst om idag. Stefan Jarl anser att vi underkastat oss denna miljö och berättar om "kriget mot oss själva och mänsklighetens möjligheter att överleva det".

- Den viktigaste film jag gjort. Någonsin - berättar regissören Stefan Jarl

2010-03-17 MÅNGA KEMIKALIER I VÅRA HEM Vad har vi för farliga ämnen i våra badrumsskåp? Hur skall vi lära oss att lokalisera farorna och göra livet bättre, längre och säkrare? Dessa frågor ställdes till Ingrid Franzon 17 april då hon intervjuades i Malmö P4's Skåne Direkt.

Nu när våren närmar sig kan det vara dags att plantera några frön. Detta är även ett perfekt tillfälle att testa mikrovågornas effekt. Köp en påse med tomatfrön. Fyll två blomkrukor med jord och plantera några frön i varje. Märk krukorna "kranvatten" och "mikrovatten" och vattna dem därefter. Förbered nytt mikrovatten dagligen åt krukan som markerats "mikrovatten". Fyll en glasflaska med vatten som du värmer i mikron och låt den svalna innan du vattnar "mikrokrukan".