Historik

Codex Alimentarius startades av WHO och FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) med början 1961 och har till uppgift att "harmonisera" lagar om livsmedel och kosttillskott i hela världen. I vissa länder anses kosttillskott vara läkemedel och i andra länder anses läkemedel vara kosttillskott. Inom EU har detta bland annat lett till ett Kosttillskottsdirektiv, ett Läkemedelsdirektiv och till direktivet Reglering om Hälsopåståenden.

National Health Federation (NHF) är den enda bland de internationella "non-governmental" organisationer (NGO) vars målsättning är hälsofrihet för konsumenten. NHF är alltid med på Codex CCFNDSU möten eftersom varje möte handlar om konsumentens rätt till mat och kosttillskott i någon form. I år handlar det om rätten till tydliga hälsopåståenden och behoven av ett bättre riskbedömningsförfarande, baserat på människans behov av näringsämnen utifrån dagens läge.

När man lär sig köra på halkbanan rekommenderas att hålla blicken dit man vill komma. Detta är Nätverket Kanariefåglarnas riktlinje – vi styr kursen mot ett samhälle där din hälsa och vår miljö leder till en positiv och hållbar framtid. Är det en utopi? Nej! Kommer det att ske utan att vi drar vårt strå till stacken? Sannolikt inte! Därför väljer vi att inleda det nya året med blicken på områden i världen där man banat vägen till en bättre miljö och en hållbar hälsa.

Livet i Storbritanniens gruvor var svårt. Peter Heyes kommer väl ihåg hur det var att växa upp som äldst av 14 barn i en familj där pappan – Bob Heyes – jobbade i kolgruvorna.
Bob började arbeta i gruvan när han var 14 år gammal. Han och Peters farbror delade ut lamporna till gruvarbetarna och fick ungefär 3 kronor i veckan för sitt arbete.

Idag lanseras Konsumentnätverket Kanariefåglarna. Nätverkets fokus är din hälsa, vår miljö och hur vi tillsammans säkrar den ljusnande framtiden som vi alla tror är möjlig. Intresset för boken "Kanariefåglarna ryter" har varit stort. Vi behöver kanalisera detta intresse i något som kan bli ett verktyg.

Englands Kung George III (1760-1820), var känd för att vara litet galen med anfall som varade i flera månader. Det misstänks att han led av porfyri. Porfyri är ett tillstånd som orsakas av ett ämnesomsättningsproblem som leder bland annat till en bioackumulering av toxiska ämnen. Detta skadar nervsystemet.