VARFÖR KANARIEFÅGLAR?

Förr i tiden användes kanariefåglar i gruvorna. Kanariefåglar är mycket känsliga för luftförorening och om kanariefåglarna dog eller slutade sjunga var det en varning för gruvarbetaren att söka skydd.

Vi deltar alla i det som sannolikt är världshistoriens största experiment. Samhället översvämmas av kemikalier och strålning. Hur påverkas vi egentligen av dessa ämnen? Alltfler människor drabbas av utbrändhet, allergier, överkänslighet och mystiska åkommor. Är dessa människor dagens kanariefåglar?

Vill du vara med och vända trenden?

Miljöriskerna handlar inte bara om den yttre miljön med växthuseffekten, utsläpp från industrier och försurade sjöar. Vår inre miljö påverkas lika mycket av vår yttre miljö som de drabbade djuren och naturen. Det spännande är att med ganska enkla medel kan vi göra stora förbättringar i det egna miljöskyddet – och påverka vår hälsa och framtid. Det handlar om att ta in verkligheten innan det är för sent att lyssna till kanariefåglarna...