Ingrid Franzon

Ingrid Franzon är redaktör för Kanariefåglarna, Matrotation, EnvirohealthMatters och Toxxscan.
Hon är näringsmedicinare (NMTF) med fil mag (MSc) i klinisk nutrition. Hon har lång erfarenhet av behandling av miljöbetingad sjukdom med hjälp av naturliga medel. Ingrid är lärare vid Nordiska Näringsskola och har tidigare författat sex böcker, som alla handlar om ämnet egenvård och naturlig hälsovård. Bland tidigare böcker av samma författare återfinns Hjälp! Vad ska jag äta?