Kemikalier

Det finns många saker som påverkar hur rent vårt vatten är. I Sverige är riskerna från ökade halter kemikalier och medicinrester i vårt dricksvatten det hot som är mest aktuellt idag.

Renheten i vårt vatten är en fråga som berör var och en som sätter hälsan högt. Hur påverkas livet för att barn som utsätts för små mängder medicinrester under hela livet? Vi vet inte än eftersom detta är ett nytt fenomen.

Det finns många saker som påverkar hur rent vårt vatten är. Klimatförändring kan snabbt orsaka hot som t.ex. i Pakistan p.g.a. mikrobiologiska organismer. En ökad humushalt eller urlakning av kemikalier från avfallsdeponier kan förändra näringshalten i vårt vatten. Även om dessa är ett hot för vårt dricksvatten så är riskerna från ökade halter kemikalier och medicinrester i vårt dricksvatten det hotet som är mest aktuellt i Sverige idag.

Tjugofem besökare åkte till ett buddhistiskt tempel för att delta i munkarnas vardag - inklusive deras traditionella vegetariska kost. Besöket varade fem dagar.

Underkastelsen är en film om de hundratals kemikalier vi bär i vårt blod.. som ett resultat av den oerhörda mängd kemikalier vi sedan andra världskriget spritt i vår miljö.

Filmen visar på en sida av miljön som det är för tyst om idag. Stefan Jarl anser att vi underkastat oss denna miljö och berättar om "kriget mot oss själva och mänsklighetens möjligheter att överleva det".

- Den viktigaste film jag gjort. Någonsin - berättar regissören Stefan Jarl

2010-03-17 MÅNGA KEMIKALIER I VÅRA HEM Vad har vi för farliga ämnen i våra badrumsskåp? Hur skall vi lära oss att lokalisera farorna och göra livet bättre, längre och säkrare? Dessa frågor ställdes till Ingrid Franzon 17 april då hon intervjuades i Malmö P4's Skåne Direkt.

Grönsakers näringsvärde påverkas lätt när de tillagas. Det är till exempel nyttigare att ångkoka grönsaker än att koka dem i vatten eftersom många näringsämnen läcker ut i vattnet. Och när broccoli tillagas i mikrovågsugn minskar dess östrogenbalanserande egenskaper markant jämfört med ångkokt broccoli. Indolhalten hos mikrovärmd broccoli är 74 % lägre än hos rå broccoli och C-vitaminhalten 40 % lägre. (Vallejo et al 2007)

Dagens miljödebatt handlar främst om koldioxidutsläpp. De flesta av oss tycker att miljöfrågorna är svåra att greppa och litar på forskarnas och politikernas bedömning. När vi lyckats sätta oss in i problematiken håller vi gärna fast vid det lilla vi förstår. Ta till exempel Gröna bilisterna och miljörörelserna som fått oss att tro att etanolbränsle (EBS) är ett bra miljöval. Har de rätt eller fel?

Den världsberömda kungliga gosskören i Köpenhamn börjar få problem. När de 13-åriga pojkarna ska ut på sin efterlängtade världsturné är det många som inte längre får vara med. Orsaken är att pojkarna tycks hamna i målbrottet allt tidigare. Kemikalier i vår närmiljö kan vara orsaken.

För länge sedan flög kanariefåglar runt i gruvarna. Gruvarbetarna visste att det var dags att ta sig till säkerhet när de miljökänsliga kanariefåglarna slutade sjunga. Idag är det mänskliga kanariefåglar som är vår varningssignal.
”Det är dags att se deras sjukdomar som en varning och söka säkerhet”, säger Ingrid Franzon, näringsmedicinare, vid en konferens om mat i den italienska staden Castel San Pietro.

Leksakstillverkarna på USA’s Wal-Mart och Toys 'R' Us använder inte bisfenol A (BPA) längre, en toxisk kemikalie som har länkats till cancer och svårigheter att bli med barn. USA's Environmental Working Group jobbar för att få bort BPA från burkmat, plast och modersmjölksersättningsburkar. Vill du veta mer kolla här.