In på knutarna

Mer än 30 procent av dagen tillbringas i det egna hemmet. Våra hem kan vara skyddszoner men också allvarliga källor för miljögifter. På stan och på arbetet utsätts vi för allt som cirkulerar i luften, men hemma bestämmer vi själva över miljön. Här kan vi skapa en miljöfristad. Gör vi oss av med onödiga miljögifter i vår närmiljö blir det en extra bonus för vår hälsa. För de flesta av oss räcker det att omvärdera vilka medel som används i hemmets renovering, rengöring och inredning. För det är här som de flesta kemikalier finns i våra hem.

Tecken på att hemmet är ohälsosamt kan vara:

  • Fler än en person i familjen har samma symtom
  • De som tillbringar mest tid i hemmet har de värsta symtomen Gäster klagar över diverse symtom när de kommer på besök
  • Symtomen försvinner när du är borta några timmar eller dagar
  • Symtomen förvärras vintertid
  • Symtomen börjar efter en renovering.

Var finns miljögifterna i ditt hem?
Det är lättare att ha kontroll över inomhusluften i ditt hem än över den luft som finns utomhus. Men det är inte lätt att sammanställa en lista över kemikalier i vår närmiljö, eftersom det är tillåtet med små kemikaliemängder i en produkt utan att det behöver deklareras. Vi vet ju inte heller, som tidigare nämnts, hur tusentals små mängder av många industritillverkade kemikalier tillsammans påverkar vår kropp och hälsa. När du läser Kanariefåglarna ryter börjar du kunna spåra källorna för dolda miljögifter i ditt hem.

Miljöskydda sovrummet
Det finns två ställen där vi tillbringar flest timmar på dygnet, sovrummet och arbetsplatsen.Med tanke på hur viktig sömnen är för kroppens återhämtning blir sängen och sovrummet den första anhalten på vägen till en hälsosammare miljö.Om du sover oroligt, vaknar med täppt näsa eller om du snarkar mycket kan det vara ännu viktigare att miljöskydda din säng. Dina symtom kan nämligen bero på att du är allergisk mot något som finns i sovrummet eller i sängen. Du ligger varje natt i din säng med huvudet på kudden. Men vad är det egentligen du ligger på? Är det ren luft du andas in? Eller rena kemikalier?

De flesta sängar tillverkas med hjälp av kemikalier, som bensen, formaldehyd och toluen-diisocynat. En skumgummimadrass innehåller fler kemikalier än ett fat olja. Vissa länder använder fortfarande formaldehyd i textiltillverkningen för att undvika mögelbildning, och det försvinner först efter två eller tre tvättar. Polyestertrådar innehåller syntetiska trådar och formaldehyd som i detta fall inte går att tvätta ur. Kuddar och madrasser, som formar sig efter din kropp, tillverkas av kemiska och ofta petrokemiska ämnen. Det är möjligt att kudden är bra för nacken, men dess petrokemiska ingredienser bryts ner med tiden och avger små partiklar som kan ge allergibesvär. Vad finns det för alternativ? Det upptäcker du i Kanariefåglarna ryter. Ett sovrum är tänkt som en plats där man vilar, men i komprimerade lägenheter och hus får det ofta duga som arbetsplats, tv-rum och sy-rum också. Idealiskt bör det finnas en av och på knapp för el till sovrummet. En som kopplar bort all ström medan du sover.

Nybygge
Ett nybyggt hus ska, enligt byggbiologi, motsvara vårt tredje hud. Välj ditt hud med omsorg. En byggnadsingenjör är ingen kemikalieexpert utan räknar med att tillgängligt material är kontrollerat och därmed säkert. Så är inte fallet, och om du vill ha ett miljösäkert hus är det du som får göra detektivarbetet. Nybygge gör det möjligt att motverka problem med inomhusluft. Men det kan även leda till skadlig exponering beroende på dina val av byggnadsmaterial och ventilering.

Det är viktigt att veta vad som orsakar ett ”sjukt” hem och hur det kan bli ”friskt”. Bästa sättet att uppnå detta är att designa ett hus där hälsan kommer först. Enligt Athena Thompson, expert på byggbiologi, bör vi se hemmet som vårt tredje skydd eller tredje hud. Först har vi vår egen hud, sedan kommer kläderna och till sist huset. Vi får tänka på huset som en levande organism, ytterligare en familjemedlem, som också behöver tid och vård. Allt hänger ihop. Användningen av toxiska ämnen vid husbyggen är standard. De flesta byggare och villaägare saknar kunskaper i kemi och lever i tron att om en produkt finns på marknaden så är den relativt ofarlig. Byggregler ska se till att ett hus är säkert men garanterar inte ett hälsosamt hus.

Målsättningen med denna bok är att utifrån vår nuvarande situation vända på hälsotrenden, och i det här kapitlet ger vi dig ny information och nya möjligheter som kan bidra till bättre hälsa och välmående i din närmiljö. Därför går vi inte in på själva husbyggandet, utan tar bara upp ingående material. Det underlättar om du anar att hälsoproblem i familjen kan sitta innanför väggar och tak och vill ägna dig åt lite eget detektivarbete.

Småkryp
Som del av hela vårt ekosystem spelar småkrypen en viktig roll. Frågan är om vi vill bli av med dem helt och hållet eller bara minska deras direkta inverkan på oss. Bästa sättet att bli av med småkryp är att hålla rent. Dammsugning avlägsnar insekter, larver och ägg. För mer information om behandling av småkryp i hem och trädgård, se boken Kanariefåglarna ryter.