Lagstiftning

Den 21 mars kommer EU-parlamentet att rösta om att godkänna hälsopåståenden som finns med på en speciell lista. Denna lista innehåller endast 220 påståenden av ca 2.500.

Det finns många saker som påverkar hur rent vårt vatten är. I Sverige är riskerna från ökade halter kemikalier och medicinrester i vårt dricksvatten det hot som är mest aktuellt idag.

Renheten i vårt vatten är en fråga som berör var och en som sätter hälsan högt. Hur påverkas livet för att barn som utsätts för små mängder medicinrester under hela livet? Vi vet inte än eftersom detta är ett nytt fenomen.

Energisnåla alternativ till glödlampan har hittils lyst med sin frånvaro. Men nu börjar hoppet om ofarliga alternativ att tändas. Här kommer några förslag.

Är du medveten om att EU har beslutat att lågenergilampor ska ersätta "vanliga" glödlampor från och med 2012? Inför dessa drastiska åtgärder föreslår Kanariefågeln att du läser följande rapport ur brittiska The Sunday Times som hävdar att hundratals fabriksanställda blir sjuka av kvicksilvret som används i tillverkningen av lågenergilampor för industriländerna.

En VARM kvicksilverlampa som gått sönder ska enligt Kemikalieinspektionen hanteras så här:

Tre månader efter att en familj installerat 30 s.k. lågenergilampor rapporterar en amerikansk spetsteknologisk forskare att familjen drabbats av ohälsa. Under de tre månaderna utvecklade alla familjemedlemmarna olika hälsoproblem: kronisk migrän, illamående, hudutslag och artritliknande symtom. Tre månaders sjukvårdskostnader bekräftar symtomen, men deras läkare rapporterar att man inte kunde hitta något fel på dem. Till slut tog familjen bort alla 30 lamporna och som genom ett trollslag blev samtliga familjemedlemmar av med sina irriterande hälsoproblem på två dagar!

I måndags försvarade Irlands hälsofackhandel sin inlaga mot Europakommissionens planerade fastställande av högsta tillåtna dagsdoser av vitamin- och mineraltillskott inom EU. The Irish Association of Health Stores (IAHS) inlämnade sin petition till EU i december 2007.

Stevia är en ört som vem som helst kan odla. Den har en naturlig sötma som den hälsomedvetne konsumenten kan använda istället för socker och artificiella sötningsmedel som aspartam, som är cancerframkallande hos djur och orsakar neurologiska störningar, bl.a. huvudvärk. Amerikanska FDA (motsvarar svenska livsmedels- och läkemedelsverket) har i många år bötlagt småföretag som marknadsfört stevia och har beslagtagit produkter för miljontals dollar.

National Health Federation (NHF) är den enda bland de internationella "non-governmental" organisationer (NGO) vars målsättning är hälsofrihet för konsumenten. NHF är alltid med på Codex CCFNDSU möten eftersom varje möte handlar om konsumentens rätt till mat och kosttillskott i någon form. I år handlar det om rätten till tydliga hälsopåståenden och behoven av ett bättre riskbedömningsförfarande, baserat på människans behov av näringsämnen utifrån dagens läge.

Senaste dagarnas artiklar om alternativmedicin har väckt starka ­reaktioner. SvD publicerar idag ett axplock från läsarnas mejl om hur de blivit hjälpta av akupunktur, kiropraktik och örtmediciner. Andra har velat delge sina dåliga erfarenheter.