Luft

För den som lider av luft eller lukt - trots daglig vädring i hemmet - kan produkter från följande företag kanske bidra till att lösa problemen.


I Can Breathe! Inc. tillverkar luftfilter och ögonskydd för olika behov.

I Can Breathe! Inc., 6135 S. Greenwood Ave, Chicago, IL 60637-2717, USA
Tel: +1-773-643-1062 Fax: +1-773-324-9315


Splitbrain Production – I luften hemma och i bilen far det ständigt omkring små partiklar. Vår kropp är dålig på att filtrera bort mikroskopiska partiklar som kommer in i våra lungor. En jonisator gör att partiklarna binder sig vid närliggande objekt i stället för att hamna i lungan. Grundprincipen baseras på en naturlag, som experiment och mätningar helt bekräftar.

Tel: +46 (0)8-669 62 61 Mobil: +46 (0)70-467 41 64 


Sprouting Health – satsar på bättre hälsa och miljö för alla. Ledstjärnan i Sprouting Health är att alla ska kunna ha en praktisk och ekonomisk möjlighet att få leva i en miljö som främjar hälsa och välmående. Här finner du sådant som kan underlätta för dig i din vardag – såväl hemma, som på arbetet och på resande fot. Du kan förbättra luften du andas, matförvaring och mycket mer. Luftjonisator för hemmet, kontoret och bilen inklusive en bärbar luftjonisator för personer med luftburna allergier eller för användning på resor. Många virus och bakterier tillintetgörs till exempel av anjonerna som en luftjonisator producerar.

Anders Blomkvist, Gesällgatan 9A, 561 31 Huskvarna
Tel: +46 (0)36-14 32 49 Fax: +46 (0)36-14 32 49