Konsumentnätverket Kanariefåglarna

Miljön är inte en stor global fråga som ingen av oss kan påverka ensam. Miljön berör varje enskild människa och var och en av oss kan påverka miljön på det personliga planet. Vi behöver inte vara offer, vi är inte maktlösa - vi har ett eget val.

Nätverket står för en stark gemensam uppfattning i dessa frågor. Det här är, kortfattat, vad Nätverket är. Budskapet är viktigt att få ut till så många som möjligt. Ju fler människor som vet allt mer om miljön desto större möjlighet att påverka utvecklingen i samhället.

Som grupp blir vi starkare och stärker också varandra. Har du köpt boken Kanariefåglarna ryter så är du välkommen som medlem.