Recensioner från boken Kanariefåglarna ryter

Ingrid Franzon skriver på ett intresseväckande och entusiastiskt sätt om vilka problem vi har i vardagen, när det gäller miljö och hälsan. Detta är en imponerande bok som jag rekommenderar att många läser och tar till sig. Den är skriven på ett lättbegripligt sätt och känns angelägen. Författaren har väldigt mycket kunskaper som man får ta till sig och kan omsätta i vardagen.

Charlotte Erlanson-Albertsson, professor, Lunds universitet

Det värmer att konstatera att det finns så många människor som vill engagera sig för att vi skall försöka ändra vår livsstil och framför allt att uppmärksamma kemikaliesamhällets många dolda faror, inte minst för barnen.

Åke Wennmalm miljödirektör, Stockholms läns landsting

På få generationer har människan spridit en mycket stor mängd kemikalier i naturen. De flesta av dessa substanser är främmande för vårt biologiska system. I dag återfinns många kroppsfrämmande ämnen i våra kroppar. Detta har skett samtidigt som flera rapporter talar för att näringsvärdet i maten vi äter har försämrats, och en stor del av befolkningen dessutom äter en näringsmässigt otillfredsställande kost. Näringsmedicinare Ingrid Franzon beskriver i boken Kanariefåglarna ryter hur vi för vår egen och våra barns hälsa kan minska hotet från miljögifter och bygga upp vårt försvar genom bra mat, kosttillskott och en rad andra åtgärder. Det handlar om frågor som det i svensk debatt ofta är märkligt tyst om, och där vi alla behöver mer kunskap. En styrka i boken är att författaren sätter in frågorna i ett större sammanhang med historiska, ekonomiska, politiska, kulturella och sociala aspekter. Det är nödvändigt för att vi ska kunna förstå kanariefåglarnas sång.

Bo H Jonsson, överläkare, med. dr.

Handbok för att ge dig, dina barn och kommande generationer en frisk och hälsosam värld med mindre miljögifter och en bättre personlig hälsa. Genom dina val skapar du framtiden - denna bok är en mycket värdefull rådgivare som varmt rekommenderas!

Sanna Ehdin, författare till Den självläkande människan