Reningsverket

Symtomen för miljöbelastning är diffusa och mångtydiga, och reaktionerna verkar gå över. Detta kan dock vara ett tecken på ”sensibilisering”, det som sker när vi vänjer oss vid något. Eller tror att vi vänjer oss. Därför kopplar vi ofta inte ursprungsorsaken till nya symtom som trötthet, utmattning, brinnande hud eller koncentrationssvårigheter. Om vi fortsätter att utsätta oss för samma miljögift i närmiljön kan denna ”dolda” överkänslighet förvärras och börja omfatta allt fler ämnen. Till slut uppstår en situation då minsta gnutta av ett miljögift orsakar ett svårt och omfattande allergisyndrom – man reagerar hejdlöst på allt och inget. Tillståndet i kroppen gör att den ena överkänsligheten leder till den andra. Det är detta tillstånd som har drabbat personerna som är vår tids ”kanariefåglar”.
Vi behöver:

 • Förstå var riskerna finns – och undvika dessa
 • Undvik använding av farliga kemikalier
 • Rensa bort skadliga ämnen i vår närmiljö
 • Rena kroppens vävnader
 • Kräva noga granskning av risker från industritillverkade kemikalier.

Daglig exponering för miljögifter

 • Affärer: bekämpningsmedelsrester på kläder, formaldehyd, kemikalier i rengöringsmaterial (använda och sålda)
 • Arbetsaktiviteter: datorer, faxmaskin, kontorsmaterial, kopieringsmaskin, mobiltelefon och annan strålning, parfym och toalettartiklar.
 • Arbetsplats: gaser från byggmaterial, inomhus luftförorening, kontorsmöbler, parfym, rengöringsmedel, städmaterial, strålning, toalettartiklar.
 • Diverse: damm, hår från pälsdjur, kvalster, mögel, pollen och terpener från växter, tobaksrök.
 • Dusch: klor och andra föroreningar i vattnet; kemikalier i tvål, schampo, balsamKläder: kemtvättsrester, tvättmedel, sköljmedel.
 • Måltider: bekämpningsmedel, tillsatsämnenResor: avgaser, marknära ozon.
 • Toalettartiklar: deodorant, hudkräm, hårspray, kosmetika, parfymVatten: främmande kemikalier, förorening, läkemedelsrester.

Avgiftningskapaciteten
Kroppen avgiftar sig helt naturligt varje dag. Det sker utan att vi behöver fundera på det. Men den naturliga reningsprocessen kan ju fungera bra, mindre bra eller rent av dåligt. Hos en växande skara räcker inte tillgängliga avgiftande enzymer och näring. Kanske är det detta i kombination med en konstant exponering för miljögifter som leder till överbelastning av kroppens alla avgiftningsorgan. Men det är fullt möjligt att med en eller två avgiftningsmetoder, till exempel bastubad och renande kosttillskott, åstadkomma en omfattande rening och förnya sin hälsa. Detta är möjligt för personer med båda stora och små hälsoproblem.

Det är möjligt att återfå sin hälsa genom att dagligen optimera avgiftningsförmågan med tillskott av antioxidanter och genom att undvika kontakt med onödiga kemikalier. Det är även möjligt att aktivera miljöskyddet och förebygga kemikalieöverkänslighet genom att ta renande näringsämnen dagligen, till exempel liponsyra, glutation, glycin, vitaminerna A, C och E och andra antioxidanter. Bäst är att använda ett komplett antioxidanttillskott eller följa ett reningsprogram enligt professionell vägledning. Upptäck hur du kan stödja den naturliga reningsprocessen och aktivera ditt miljöskydd.

Avgiftning
Det är ovanligt att man inom den traditionella sjukvården känner igen de negativa effekterna av kemikalie- och tungmetallsförgiftning, förutom de som beror på akut förgiftning, till exempel efter en olycka vid en kemikaliefabrik eller brandrökskada. Ytterst få reningsmetoder tillämpas inom skolmedicinen. Dessutom bidrar läkemedel till den kemiska bördan. Visst rekommenderas renande specialkost och motion ibland, men detta är inte normala delar av den traditionella sjukvården. Det finns ett fåtal läkare, som har förståelse för avgiftning med antioxidanter, medan många, på grund av okunskap, anser antingen att kosttillskott är verkningslösa eller direkt skadliga för hälsan. Den, som söker professionellt stöd i avgiftningsprocessen, bör i regel söka sig till en näringsterapeut, naturterapeut eller naturläkare, som behärskar avgiftning. Se Professionellt stöd.