Val av vård

En bonde från Nya Zeeland var på väg att dö av svininfluensa sommaren 2010 men hans fru och familj vägrade att ge upp! Läkarna ville stänga av livsuppehållande apparaterna men familjen beslöt att hitta ett alternativ. De fick förslaget att prova intravenös C-vitamin och gjorde allt för att genomföra detta - trots motstånd från sjukhusets personal som sa att det tjänade ingenting till. Bonden är idag helt återställd och menar att det var C-vitaminet och familjens envishet som räddade hans liv.

Under hösten 2009 rådde det en svininfluensa pandemi. En del människor var rädda för att inte hinna bli vaccinerade i tid medan andra var rädda för vaccinets biverkningar och föredrog att ta sina chanser utan vaccin eller att skydda sig med naturliga medel som Echinacea eller FörsvarVital.

Ingen vet hur många människor som drabbades av svininfluensan. Alla typer av influensa misstänktes vara svininfluensan! Rädslan som spreds ledde till att de som var sjuka fick sköta sig själva och ibland nekades den vård de behövde. Mycket få blodprover togs.

Svenska myndigheter har nu anmälts till Justitiekanslern (JK) för hanteringen av svininfluensan och kampanjen för massvaccinering. Detta har aldrig tidigare inträffat i Sverige!